Conclusions mundials del Piarist Synod

Juliol 2019 - A mitjans del mes de juliol 2019, joves dels 5 contiinents es varen aplegar a la ciutat d'Oaxaca, Mèxic, per celebrar la sessió mundial del PiaristSynod. Amb aquesta trobada arribàvem al final d'un procés de dos anys en el que els joves vinculats a l'Escola Pia del seu país feien saber al conjunt de l'Orde de l'Escola Pia quines esperen que siguin les passes a seguir. Ho han fet proposant unes conclusions que podeu llegir a continuació. Ara iniciem una nova fase: la de fer aterrar les propostes en cadascuna de les nostres entitats. Som-hi !

PROPUESTAS-FINALES-PS.pdf

Exhortació del papa als joves com a conclusió del Sínode dels joves "Christus vivit" (castellà) i resum en 75 frases (català)


Christus Vivit. Exhortació del papa als joves Carta postsinodal sobre els joves.pdf

Exhortació completa (cast)

Resum Exhortació apostòlica postsinodal Christus Vivit.pdf

Resum en 75 frases (cat)

Vídeo-resum de la trobada europea del PiaristSynod

Salamanca, agost 2018

Conclusions del PiaristSynod a Catalunya i a Europa

(Ciutat del Vaticà, 10 d'octubre de 2018) El P. General de l'Escola Pia Pedro Aguado, que participa com al Sïnode dels Bisbes sobre els joves, lliura les conclusions del PiaristSynod al Papa Francesc.

Aquí a sota podeu veure les conclusions de Catalunya i d'Europa.

PiaristSinod Conclusions finals CAt i EU.pdf

TROBADA 12 DE MAIG A

RONDA SANT PAU 80, 2n Pis

Jornada Sínode.mp4

Aneu a la pestanya TROBADA FINAL


TOTS SOU CONVIDATS !!

Membres de la Comissió del Piarist Synod, preparant la trobada del 12 de maig, que serà a Ronda Sant Pau 80, 2n pis

Horari del 12 de maig

10.00 - Benvinguda i cafè

10.30 - Presentació de la trobada

11.00 - Treball en grups per fer el buidat de les actes del PiaristSynod

12-15 - Breu posada en comú i viatge a Salamanca

12.45 - Comiat


Jornada Sínode.mp4


El PiaristSynod a la revista Catalunya Religió. Feu clic sobre la imatge:


Un grup d'alumnes de l'Escola Pia ens expliquen en aquest vídeo què és i com s'organitza el Piarist Synod a l'Escola Pia de Catalunya.
Introducció

Introducció

El papa Francesc ha convocat per l’octubre de 2018 un sínode que tindrà per objectiu els joves en l’església. El sínode portarà per títol “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. Amb aquest lema convoca l’església universal, i en concret els joves i les persones que treballen amb ells, a reflexionar sobre el seu paper en l’església, la vivència de la fe, i la vinculació d’aquesta amb la vida professional, política, associativa, eclesial... i en els compromisos que cadascú va prenent al llarg de la vida.

El papa demana l’opinió de tots els joves, indistintament de la seva opció religiosa. Està cridat a participar-hi tot el jovent i els adults que treballen o col·laboren amb ells, siguin creients o no, siguin catòlics o de qualsevol altra confessió cristiana o religió.

L’Escola Pia desenvolupa la seva missió entre els joves, per aquest motiu, el P. General ha convocat totes les entitats de l’Escola Pia presents en qualsevol dels 47 països en els que estem, a fer aportacions sobre el tema, amb la intenció de presentar les conclusions d’aquest treball a la reunió que els bisbes faran a Roma l’octubre de 2018. Ens proposa un lema “Piarist Synod” (sínode escolapi) i un eslògan: “Amb tu +”.


Vocabulari

SÍNODE: Reunió en la que un papa convoca els bisbes del món a reflexionar sobre algun tema d’interès per l’església, del qual sorgeix un document amb objectius a desenvolupar posteriorment a l’església universal.

DISCERNIR: Capacitat de jutjar sàviament, per escollir entre diverses opcions, després d’haver reflexionat i consultat els altres, especialment els experts.

VOCACIÓ. Inclinació o interès que sent una persona en el seu interior, segons els seus talents i capacitats, per dedicar-se a una determinada acció o feina i per optar per una determinada forma de vida.

Què us proposem?

L’Escola Pia de Catalunya proposa aquests materials a tots els grups de joves i adults que vulguin participar en aquest diàleg. Té tres parts: aquesta introducció, i dues fitxes de treball amb un qüestionari orientatiu.

La primera fitxa de treball tracta les grans qüestions que afecten els joves als nostres dies, i la segona sobre el que demanem els joves a l’església (i també a l’Escola Pia de Catalunya i les seves entitats, perquè volem que del Sínode a Catalunya també sorgeixin propostes per ser aplicades a casa nostra)

Veureu que hi ha dos tipus de fitxes, una adreçada als joves i una altra, similar, adreçada als adults. Feu servir la que correspongui.

En els diàlegs voldríem que parleu de dues realitats: per un costat, vosaltres com a individus i com a grup, i per un altre, de les entitats escolàpies de les que formeu part i de l’església catalana i la universal. Per això, en el full de l’acta, podreu escriure “Acords”, en el sentit de decisions que us afecten a vosaltres mateixos com a persones o com a grup, coses que creieu que heu de millorar, canviar, mantenir, fer, iniciar, aportar...

I també podeu escriure “Propostes” quan us adreceu a altres entitats (escola pia local, fundació, església catalana, església universal).

Fases del Piarist Synod

El Piarist Synod tindrà 5 fases:

1- Etapa Catalunya – Desembre 2017 a maig 2018

Treball en grups del material proposat.

2- 12 de maig de 2018 a l’Escola Pia de Sant Antoni de 10 a 13h

Trobada de tots els grups que han treballat aquest material per fer una posada en comú, de la qual s’extraurà un resum general, que es farà arribar al Capítol Provincial de l’Escola Pia de Catalunya com a propostes de millora de la nostra entitat.

Ja que el Sínode és una proposta d’església, procurarem que ens acompanyi algun bisbe català.

3Maig a setembre 2018 Trobada Escola Pia Europea (Segurament a l’estiu)

Set representants del Piarist Synod de l’Escola Pia de Catalunya assistiran a la trobada de representants dels països del nostre continent, que es farà en un país europeu (a determinar). En aquesta trobada es farà, amb les aportacions de les províncies escolàpies de França, Itàlia, Hongria, Polònia, Eslovàquia, Bielorússia, Àustria, Ucraïna, Emmaús (País Basc, Andalusia i Aragó), Betània (Castella, Galícia, València i Canàries) i Catalunya un resum general dels joves de l’Escola Pia d’Europa, que es lliurarà a l’oficina del Sínode 2018 del Vaticà.

4- Octubre 2018, al Vaticà

Es realitzarà el Sínode dels bisbes. Un cop fet, el papa publicarà les conclusions del Sínode “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”, que farem arribar a tots els grups que hi han participat a Catalunya perquè en tinguin coneixement.

5- Final de 2019, en algun lloc del món.

Assemblea Mundial dels cinc continents, que treballaran una proposta per al Capítol General de l’Orde de l’Escola Pia, que es realitzarà l’any 2021.


A qui ens adrecem?

Als joves entre 16 i 30 anys, vinculats d’alguna manera a l’Escola Pia de Catalunya, a través de les escoles, parròquies, fundacions, grups de fe, de lleure, de voluntariat, d’acció social, d’institucions educatives i qualsevol altra forma de vincle, o grups que es puguin crear amb aquest objectiu.

Als adults que treballen habitualment amb joves com a professors, educadors, catequistes, monitors, acompanyants, religiosos de l’Escola Pia... i també a grups de matrimonis, de reflexió o petites comunitats formades per joves-adults.

Com ens organitzem?

A nivell mundial l’Orde de l’Escola Pia ha creat una comissió de quatre persones, encarregades de l’organització del Piarist Synod a nivell mundial.

A Catalunya:

§ La COMISSIÓ DE JOVES, que està formada per Roger Fàbregas (EP Caldes), Alba Girbau (Colònies Jordi Turull), Christian Agüera (EP Luz Casanova), Berta Clariana i Anna Cardona (EP Sarrià) i Martí Sidro, Ferran Agulló i Roser Tarrida (Ep Sant Antoni)

§ La COMISSIÓ D’ADULTS, a qui us podeu adreçar al telèfon 93 441 00 04 o a l’adreça piaristsynod@escolapia.cat, per resoldre qualsevol dubte, la formen: Sara Camps (de l’àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat) Jordi Puig, (àrea de Participació), Eduard Pini (provincial), Aniol Noguera (conseller del Sínode), Carlota Ramos (responsable dels grups Mou-te), i (de l’Equip de Pastoral de l’Escola Pia Catalunya) la Carme Guàrdia, la Josefina Jou i en David Magrí

§ Uns dinamitzadors/es per cadascuna de les escoles o entitats de l’Escola Pia de Catalunya (per més informació parleu amb el/la coordinador/a de Pastoral de la vostra escola) I UN Secretari Tècnic pel Sínode a Catalunya: en Jordi Puig, a qui us podeu adreçar per a qualsevol dubte a piaristsynod@escolapia.cat

§ A nivell de cada grup és important que cadascun nomeni:

- un/a Secretari/a, que tindrà per funció fer les actes dels dos dies en que treballareu les fitxes, destacant, especialment, els principals comentaris i els acords sobre possibles accions que pot realitzar el mateix grup, la institució a la que pertanyen, l’Escola Pia de Catalunya, l’Assemblea d’Europa o el Sínode dels bisbes amb el papa. Per a aquest fi, al web del sínode de Catalunya, trobareu un model d’acta que us pot ser útil (us l’adjuntem en aquest material).

- un/a Portaveu, que serà qui exposarà el treball i les conclusions del grup a la trobada que farem el dia 12 de maig a l’Escola Pia de Sant Antoni. No es tractarà de llegir les actes, sinó de fer un resum general de les principals idees o propostes sorgides.


Recursos

A més de les fitxes que posem a la vostra disposició en aquest material, podeu fer ús dels següents recursos que trobareu al web https://piaristsynod.escolapia.cat/, que hem creat especialment, on trobareu:

  • La carta de convocatòria del Piarist Synod escrita pel P. General.
  • Vídeo explicatiu sobre el Piarist Synod
  • Una cançó del Piarist Synod composada per joves dels escolapis de Betània.
  • La pàgina Web de Pregària pel Sínode. Es tracta d’una web que presenta una agenda on podeu apuntar les pregàries o celebracions que com a grup feu en començar la trobada per treballar les fitxes. A més podreu penjar una foto del grup i veure les fotos dels altres grups del món.
  • Un espai on presentarem els grups que estan treballant a Catalunya.
  • Altres recursos organitzatius o de treball, per si voleu conèixer més detalls o anar més a fons en algun tema.


Comencem

Doncs ja només queda començar!

Aquí et proposem els passos a seguir.


TROBADA ZERO, PER ORGANITZAR-SE

1) Reserveu dos dies de trobada per treballar les dues fitxes.

2) Feu-vos una foto i ens l’envieu a piaristsynod@escolapia.cat per penjar-la al web. Expliqueu-nos breument qui sou i on us reuniu.

3) Reserveu-vos a l’agenda el 12 de maig a l’Escola Pia de Sant Antoni, per participar a la trobada de grups.

4) Escolliu Secretari/a que prendrà l’acta, i un Portaveu per la trobada del 12 de maig.

5) (AQUESTA ENQUESTA JA HA ESTAT TANCADA DES DEL VATICÀ. NO PASSA RES) Doneu a cadascú el següent link (també el trobareu a https://piaristsynod.escolapia.cat/), i demaneu que cadascú, a casa o on més us convingui, respongui l’enquesta personal proposada pel papa. Us caldran uns 10 minuts. https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718

PRIMERA TROBADA

1) Comenceu amb la breu pregària/reflexió que us proposem. (Prèviament, si voleu, la podeu apuntar al web de pregària pel sínode).

2) Recordeu als membres del grup que haurien d’haver respost l’enquesta del papa.

3) Treballeu la fitxa número 1.

4) Recordeu al Secretari/a que en prengui acta, que l’haurà d’enviar per mail més endavant. (vegeu model d’acta que us proposem)

SEGONA TROBADA

1) Comenceu amb la pregària/reflexió que us proposem. (Si voleu ho poseu al web)

2) Treballeu la fitxa 2.

3) El secretari, un cop tingui les dues actes, les pot enviar a piaristsynod@escolapia.cat

4) Podeu demanar al Portaveu que us faci un resum del que dirà a la trobada de sant Antoni, on disposarà de 5 minuts per fer la seva exposició.

A L’ESCOLA PIA SANT ANTONI EL DISSABTE 12 DE MAIG DE 10 a 13h

1) Més endavant us enviarem l’horari i organització de la trobada, que tindrà una durada de 3 hores, a la que esteu convidats tots els membres del grup.

2) A la trobada s’explicarà la resta del procés del qual cada grup serà informat oportunament.

3) La trobada acabarà amb un pica pica.


Quadern PiaristSynod.pdf